Projekti iz 2. javnega poziva

LAS s CILjem je v avgustu 2018 objavil 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR in EKSRP sklada na območjih občin Cerkno, Idrija in Logatec. Na pozivu, ki je bil zaključen 2. 11. 2018, so bile s strani LAS s CILjem izbrane naslednje operacije:

ESRR sklad:

Zmanjšaj!

www.eu-skladi.siEKSRP sklad:

Odkrijmo žgalnice

MC Mobil

E-KOLOško KOLOvratenje

Krovna destinacijska znamka Idrija

Gartlc

Kulturna dediščina kot poslovna priložnost

Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH  - II)

Sestavljamo čisto okolje občine Logatec

Prijazni do okolja (lokalno z manj odpadki)

Medeni krog

i -DEnDI

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl ) in na spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/ ).